svensk klassisk massage stockholm

Svensk klassisk massage

En av de vanligaste typerna av massage som finns i Sverige är så kallad klassisk massage. Även i andra länder i västvärlden används denna typ av massage i stor utsträckning, då under namnet “Swedish massage”. I USA är detta till och med den absolut populäraste och mest använda varianten inom branschen. Är du sugen på att testa svensk klassisk massage är du välkommen till min salong så visar jag mer.

Teknikerna som används

För att denna typ av massagebehandling ska genomföras på bästa sätt används de fem olika teknikerna:

  • Effleurage
  • Petrissage
  • Tapotement
  • Friktion
  • Vibration

Effleurage

Den första tekniken, Effleurage, innebär att man pressar ner exempelvis handflatorna mot kroppen och därefter stryker i symmetriska rörelser. Detta brukar vara inledningen och avslutet i själva massagebehandlingen men kan också fungera som en övergång mellan övriga tekniker.

svesk klassisk massage
Exempel på hur effleurage används under en klassisk massage behandling.

Petrissage

Nästa teknik kallas för petrissage och innebär att man knådar huden för att komma åt muskulaturen. Det gäller att skapa en bra rytm och utföra rörelser som känns jämna. Här är det också viktigt att händerna ska formas utefter var någonstans på kroppen som tekniken faktiskt utförs.

Tapotement

Har du någon gång spelat trummor kommer du känna igen den tredje tekniken. Tapotement innebär att man bankar, eller snarare hackar, på huden med hjälp av exempelvis handflatans spets. Denna metod har en tendens att skaka liv i kroppens nerver och används is stor utsträckning bland elitidrottare.

Friktionsmassage

Nästa teknik kallas friktion och innebär kort och gott att genomföra cirkelformade rörelser mot huden. Detta görs antingen med ett massageverktyg eller tummarna. Den positiva effekten av friktionsmassage, precis som med Tuina massage, innebär förbättrat blodflöde och upplösning av hårda knutar i musklerna.

Vibration

Den sista tekniken som används i samband med svensk klassisk massage kallas för vibrationsmassage. Denna typ av massage ökar blodcirkulationen genom skapandet av små snabba rörelser till exempel med botten av handflatan.

Hälsofördelar med klassisk massage

Det har genomförts relativt många studier där man undersökt vilka upplevda hälsoeffekter denna massageform för med sig. Några av de två allra mest dokumenterade effekterna är stressreducering och förbättrad rörelse i lederna. Svensk massage har även visat sig ge ökat välmående och minskad psykisk stress bland människor som överlevt cancer. Detta är såklart ett positivt resultat.

Hur ofta bör man ta massagebehandling?

Precis som med allt annat är för mycket av någonting aldrig bra. Har du aldrig provat klassisk massage förut är det värt att testa för att se hur just du upplever hälsofördelarna. Vad som är intressant att veta är att regelbunden massage ger fler biologiska fördelar i jämförelse med en enstaka behandling. Samma fenomen kan hittas när det kommer till träning. Tränar du flera gånger i veckan kommer du se resultat snabbare jämfört med om du tränar en gång i veckan.

Prova klassisk massage.

Boka behandling